Warsztaty „Eko Blues”
Centrum Aktywności Lokalnej na Maślicach we Wrocławiu,
10.09, 17.09, 24.09.2022