MISJA I CELE FUNDACJI


Misją Fundacji Kultura Brzmienia jest zaproszenie do świata kultury – pomagamy zrozumieć każdy dźwięk muzyki! 

Naszym celem jest działalność kulturowa i oświatowa.

Wspieramy przedsięwzięcia twórcze związane z muzyką, pomagamy doświadczać sztuki opowiadając o niej,
dzieląc się nią – prowadzimy działalność koncertową oraz realizujemy wydarzenia artystyczne, 
łącząc również muzykę z innymi dziedzinami sztuki.

Promujemy zdolnych artystów, organizujemy i prowadzimy projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży – działania wspomagające edukację artystyczną i takie, które angażują w rozwój artystyczny młodych ludzi.

Tworzymy nową, muzyczną przestrzeń. Docieramy muzycznie tam, gdzie na sztukę i kulturę nie starcza miejsca.